Nowe możliwości i zagrożenia dla informatyki śledczej wynikające z popularyzacji nośników typu SSD, w aspekcie skutecznego kasowania i odzyskiwania danych

Publication
Przestępczość teleinformatyczna